Copyright 2018 HML
PIUKAT PAIKAT&KOVAT KUNDIT

SELKÄVAIVAT
Selkäongelmat ovat yksi yleisimmistä terveydellisistä vaivoista nyky-yhteiskunnassa.

Tätä edesauttavat näyttöpäätetyön lisääntyminen, huono tai puutteellinen työergonomia ja ylipainon yleistyminen.

Selkävaivat aiheuttavat suuria kustannuksia yhteiskunnalle menetettyinä työpäivinä sekä sairaanhoidon kuluina.

DAVID CoreZone -konsepti
David on selän kuntoutuksen edelläkävijä ja Davidin kuntoutuskonsepteja käytetään ympäri maailman. David CoreZone -konsepti ammentaa tästä laajasta tietopohjasta ja mahdollistaa selkävaivojen ennaltaehkäisyn yksinkertaisilla, mutta tehokkailla Prevention Line-laitteilla.
 
Huomiota on kiinnitetty erityisesti laitteiden helppoon käyttöön ja konseptin kustannustehokkuuteen. David haluaa tuoda selkävaivojen ennaltaehkäisyn jokaisen sitä tarvitsevan kuluttajan ulottuville.